Garden blower

 

 

De Garden Blower blaast substraten en compost door een slang tot op de plaats die u hebt uitgekozen. Tot 150 meter ver. Netjes verdeeld zoals het hoort, ook tussen planten, op moeilijke terreinen, taluds, bermen, op daktuinen tot derde verdieping hoog, binnentuinen, achtertuinen, over muren enz ... Een veelvoud van wat met een kruiwagen kan ...

Organische producten als compost, turf, teelaarde- en daktuinsubstraat, mexlight enz ... kan u veel sneller en efficiënter verdelen met de Garden Blower. Tot 20 m³ per uur, afhankelijk van het soort substraat. Wij nemen uw kruiwerk over. U spaart tijd en kosten, u krijgt een grotere werkcapaciteit, u rondt uw job sneller af.

In de meeste gevallen komen wij met onze slang exact op de plaats waar u het product wil hebben. Op een braakliggend land, of tussen planten in een particuliere tuin, ...

 

 

Een computer zorgt eventueel voor het exact mengen en doseren van potgrond, zaden, bodemverbeteraars enz ...

De substraten bestaande uit teelaarde, potgrond, hoogwaardige, gezeefde composten zijn een ideale buffer … voor water en lucht, en deze zorgen juist voor een optimale kieming van het zaad. Door de hoge activiteit van het bodemleven, worden afgemaaide organische resten snel weer afgebroken en weer beschikbaar gemaakt als voedingsstof voor het gewas. Op grasvelden wordt vervilting hiermee grotendeels voorkomen.

Deze manier van werken is ook ideaal bij het inzaaien van taluds, bermen en kades. Door de steilte van de hellingen en de onbereikbaarheid van de projecten, moeten vaak arbeidsintensieve en kwalitatief matige alternatieven worden gezocht. Met de Garden Blower is elke plaats bereikbaar. Ook bij slechte weersomstandigheden. Zware machines komen er niet aan te pas.

Kortom

  • De Garden Blower is kostenbesparend: sneller aanbrengen van organische producten en substraten.
     
  • U krijgt méér capaciteit: door de snelle manier van werken, heeft u meer tijd om u te concentreren op minder arbeidsbelastende werkzaamheden.
     
  • Niet weersafhankelijk: ook bij slecht weer werkt u sneller en efficiënter. Zelfs werken op een natte ondergrond is perfect mogelijk!
     
  • Opgelet: Wij maken pas een offerte met Garden Blower op bij levering hoger dan 10m³.