Fotoalbum

Jos Meeussen & zn bvba is als erkend Belgisch potgrondfabrikant bezig met het bouwen van een nieuwe potgrond/substraat inrichting in de Ondernemerslaan 7 te Brecht. In de nabije toekomst zullen de meeste van onze substraten daar worden bereid en opgeslagen.

De productie zal het ganse jaar ongeacht weersomstandigheden kunnen doorgaan : alle soorten potgrond, daktuinsubstraat, bodemgranulaat, bomenzand, grasdalvulling, grindgazon…

De opzakinstallatie en vrachtwagenbelading zullen eveneens naar de industriezone verhuizen.

Als TOP zullen we in de Ondernemerslaan een gedeelte teelaarde stockeren in het bijhorende magazijn zodat we tijdens natte periodes steeds kunnen aanleveren. De hoofdzetel blijft gevestigd op onze huidige locatie, waar naast de professionele klant eveneens de particuliere tuinier terecht kan.

Aalst, OLVH Ziekenhuis, dak- en binnentuin
Westmalle, Abdij Trappisten, gracht en vijver rond de abdij ruimen en nieuwe beschoeiing plaatsen
Privé-domein Brasschaat: compost blazen tussen beplanting
Intensieve binnentuin: Anco-torens Turnhout
Intensieve binnentuin Leuven
Extensieve daktuin Sedum, garages Schoten
Grasdals inblazen, Louvain la Neuve
Grindgazon tramspoor, Berchem